Οι υποψήφιοι-ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα εκάστης Σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

Πακέτο παροχών:

Εργομετρική Αξιολόγηση (Performance Analysis)
Ατομική Βελτίωση Τεχνικών-Τακτικών Χαρακτηριστικών (Individually Technical and Tactical Improvement)
Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης (Strength and Conditioning Training)
Νοητική Προπόνηση (Mindset Coaching and Mental Training)

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ ΣΜΥ/Όπλα ΣΣΕ/ Σώματα, ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/ Σώματα ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ
1.
2.
3.
4.
5.6.
Δρόμος 100 μ.
Δρόμος 1000 μ.
Άλμα σε ύψος με φόρα
Άλμα σε μήκος με φόρα
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ.
16″
4΄και 20″
1,05 μ.
3,60 μ.4,50 μ.
17″
4΄ και 30″
1,00 μ.
3,60 μ.4,40 μ.
2′