Η τεχνική σε κάθε άθλημα-αγώνισμα είναι ο κυριότερος παράγοντας για την βελτίωση και την μεγιστοποίηση της απόδοσης του αθλητή. Βελτιώνοντας την τεχνική βελτιώνεται, η δύναμη, η ταχύτητα, η αντοχή, εξοικονομείται περισσότερη ενέργεια, καλλιεργείται καλύτερη και πιο γρήγορη σκέψη, παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός αθλητή. Είναι πλέον προφανές πως για να μπορέσει ένας ποδοσφαιριστής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου πρέπει το επίπεδο της τεχνικής του κατάρτισης να βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η εξέλιξη και η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών θα οδηγήσει στην δημιουργία ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι σε θέση να συνδυάσουν την αποτελεσματικότητα και την θεαματικότητα, να μπορούν να ανταποκριθούν σε παιχνίδι που προσανατολίζεται σε πολύ γρήγορες ενέργειες με υψηλό τέμπο και σε μικρούς χώρους, καθώς αυξάνεται και η ικανότητα προσαρμογής σε οποιοδήποτε τακτικό τομέα.